СПУТНИК - дистрибуција руских медија и ТВ канала
  • Наше делатности


    Агенција Спутник делује у области пружања услуга консалтинга, дистрибуције ТВ програма, вести, мониторинга медија, прес клипинга и анализе економско-политичких кретања у региону Југоисточне Европе.